Kontakt

Funkcije kardiovaskularnog sistema

Kardiovaskularni sistem čine srce, krv i krvni sudovi (arterije, vene i kapilari).
Naša krv cirkuliše kroz mrežu krvnih sudova koji se protežu kroz čitav organizam. Na ovaj način obezbjeđuje kisik i druge hranjive materije pojedinačnim ćelijama.

Pošto srce pokreće cirkulatorni sistem, njegovo pumpanje također uzrokuje da se krv vraća do srca.

Tokom ovog dijela puta, krv skuplja otpadne materije, koje se eliminišu u plućima. Pluća osvježavaju krv sa kisikom i hranjivim materijama prije nego se krv vrati u srce odakle počinje novi proces cirkulacije.

Naučili smo da krv putuje kroz krvotok – sistem krvnih sudova ili cijevi, raznih veličina koji sežu u sve dijelove organizma. Krvni sudovi koji odvode krv iz srca se nazivaju arterije, koje nose krv pumpajući je pod visokim pritiskom u manje i manje razgranate krvne sudove, zvane kapilari. Krv uvijek napušta srce putem arterija, koje uključuju aortu i plućne arterije. S druge strane, krv ulazi u srce kroz vene, a najveće su plućne vene i velike šuplje vene (lat. venae cavae).

Različiti kontrolni mehanizmi pomažu u regulisanju i integraciji različitih funkcija i komponenti kardiovaskularnog sistema kako bi se krv dovela do određenih tjelesnih područja u skladu sa potrebama. Ovi mehanizmi osiguravaju stalno unutrašnje okruženje koje okružuje svaku telesnu ćeliju bez obzira na različite potrebe za hranjivim materijama ili proizvodnju otpadnih proizvoda.