Kontakt

Dijabetes i kardiovaskularna bolest

Kada imate dijabetes, jednostavno je se fokusirati na visoke i niske nivoe šećera u krvi. Osim vašeg šećera u krvi, morate pažljivo obratiti pažnju na ono što se dešava vašem srcu i krvnim sudovima.

To je zato što je kardiovaskularna bolest najčešća i najozbiljnija komplikacija dijabetesa, koja povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Zapravo, oko 65% ljudi sa dijabetesom umire od ova dva stanja

Statistika može zvučati alarmantno, ali vam nije predodređeno da se suočite sa kardiovaskularnim oboljenjima ili moždanim udarom. Uz pomoć vašeg doktora možete poduzeti ključne mjere koje će pomoći pri smanjenju rizika.

Upravljajte šećerom u krvi

Održavanje nivoa šećera u krvi unutar optimalnih vrijednosti može spriječiti ili odložiti oštećenje krvnih sudova. Najbolji način za procjenu nivoa šećera u krvi tokom vremena je A1C test za hemoglobin. Test odražava vašu prosječnu kontrolu šećera u krvi u posljednja tri mjeseca. Vaš cilj: nivo hemoglobina A1C manji od sedam. Ako je vaš sedam ili veći, vaš doktor će morati da prilagodi tretman za dijabetes.

Držite šećer u krvi pod kontrolom

Visok krvni pritisak (hipertenzija) može dovesti do raznih kardiovaskularnih komplikacija za bilo koga, a ne samo za osobe sa dijabetesom. Ali kada imate dijabetes, to može povećati ozbiljnost tih komplikacija i ubrzati njihov razvoj. A oko 73% odraslih sa dijabetesom ima visok krvni pritisak.

Vaš cilj: Krvni pritisak niži od 140/90. Ako je vaš krvni pritisak viši, vaš doktor će vam najvjerovatnije prepisati lijekove za spuštanje krvnog pritiska.

Održavajte krvne sudove otvorenim kontrolom holesterola i triglicerida

Nezdravi nivoi masti u krvi – holesterol i trigliceridi – također mogu izazvati kardiovaskularne bolesti kod bilo koga sa dijabetesom ili bez. Ali, kao i visok krvni pritisak, oštećenja su obično gora i brža kada imate dijabetes.

Osobe sa dijabetesom najčešće imaju povišene trigliceride i niži nivo holesterola lipoproteina visoke gustine (HDL) – “dobrog” holesterola. Osim toga, kod osoba sa dijabetesom, čestice lipoproteina male gustoće (LDL – low density lipoprotein) – “loši” holesterol – su obično manje i guste, što im daje veću mogućnost za blokiranje krvnih sudova.

Vaši ciljevi: LDL ispod 100 – možda i do 70 ako imate druge kardiovaskularne faktore rizika i uzimate lijekove za smanjenje holesterola; HDL preko 50 za žene i preko 40 za muškarce; trigliceridi ispod 150.

Razumjevanje jake veze između dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti je važan korak u prevenciji komplikacija koje ugrožavaju život. Zato razgovarajte sa vašim doktorom o faktorima rizika i kako ih možete mijenjati, kao i o dobijanju periodičnih procjena kako biste vidjeli da li ispunjavate svoje ciljeve.